Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2021 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 9.045 millioner kroner. Dette er en økning på 652,6 millioner kroner eller 7,8 prosent fra året før.

Innskuddsmassens sammensetning pr. 31.12.2021 sammenlignet med 2020 var som følger:

INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (millioner kroner) 2021 2020
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto 1.366,6 934,6
Personkonto 923,8 855,5
Seniorkonto 405,9 371,6
Boligsparing for ungdom (BSU) 232,2 255,2
Kapitalkonto/Plasseringskonto 2.578,1 2.399,1
31 dagers innskudd 897,5 897,6
Andre vilkår 2.640,9 2.679,7
Sum 9.045,89 8.393,3

Banken har fortsatt høy innskuddsdekning i 2021. Denne utviklingen i bankens innskudd skyldes økning på noen store innskuddskunder i 2021 og «tvungen» sparing i 2020 grunnet restriksjoner på reiser og arrangementer i forbindelse  med Korona. Haugesund Sparebank fikk tilsammen 1394 nye kunder i 2021. Dette tyder på at  personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester.