Tillitsvalgte 2021

Forstanderskapet

 

Medlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE FRA DE ANSATTE
Gunvor Bakke leder Tønnes B Tønnesen, nestleder Haavard Aksdal
Leif Aalvik Olav Granberg Marit S Frantsen
Vibeke Bjerkvik Kjell Helgesen Eyvind Iversen
Arild Bjordal Johannes Helgevold Hilde Juul
Nils Konrad Bua Irene Stuhaug Anne-Lise Liestøl
Berit Gjellesvik Grethe Solheim
Trygve Hebnes
Svein Bjarte Holten
Torunn Kaasamoen
Francisco Munoz
Ingfrid Nilssen
Elisabeth Haugen Skeie
Kjersti Skogland Urrang

Varamedlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE  FRA DE ANSATTE
Tore Fremmersvik Johannes Tor Geir Johansen Kåre Breivik
Solfrid Hjortland Kinn Bjarne Johannes Laastad Wenche Endresen
Morten Hedegaard-Larsen Maria Oftedal Elisabeth Velde
Odd Kåre Mæhle Siv Margareth Åsen
Finn Nistad
Mari Kjølstad Tenden
Asbjørn Velde
Kjetil Velde

 

Styret

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
John Erik Hagen, leder Anne Marit Helgevold Heggebø (fast møtende vara)
Benedicte Storhaug, nestleder Anne-Lise Liestøl fra de ansatte (personlig varamedlem for Merethe Hansen)
Tore Fremmersvik Paal Nebylien fra de ansatte (personlig varamedlem for Hans Olav Omland)
Liv Reidun Grimstvedt
Marius Selsø Håkonsen
Marit Øverland Ilstad
Hans Olav Omland fra de ansatte
Merethe Hansen fra de ansatte

 

Ekstern revisor

Deloitte AS

 

Valgkomite for forstanderskapet

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Nils Konrad Bua, leder Vibeke Bjerkvig
John Kongshavn Arild Bjordal
Francisco Munoz Trygve Hebnes
Kjersti Skogland Urrang Elisabeth Haugen Skeie
Hilde Marie Juul, fra de ansatte Grethe Solheim, fra de ansatte

 

Valgkomite for egenkapitalbeviseierne

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
John Kongshavn, leder Ann Evy Gamst
Eli Strømme Devold Kirsten Sofie V Skogland
Olav Granberg Arne Johan Skrunes