Note 28

Annen gjeld

2021 2020
Skattetrekk                            2 408 810                  2 172 021
Arberidsgiveravgift                            1 370 775                  1 246 087
Leverandørgeld                            3 462 315                  5 068 299
Påløpte feriepenger                            4 946 935                  4 799 159
Avsatt utbytte                         14 625 000               13 500 000
Avsatt bonus                            1 483 721                  1 494 000
Annen gjeld diverse                            7 960 897                  4 478 145
Sum annen gjeld 36 258 453 32 757 711