Note 25

 Ikke børsnoterte aksjer

Aksjer: Org.nr Antall Eierandel Bokført verdi/markeds-verdi Kostpris
BALDER BETALING AS 918693009 649 958 2,93 % 16 121 084 12 922 597
Brage Finans AS 995610760 4 245 332 3,10 % 65 601 417 47 310 267
Eiendomskreditt AS 979391285 93 555 3,04 % 16 365 576 9 684 520
Eiendomsmegler A AS 893527702 155 31 % 1 340 508 1 340 508
Eksportfinans ASA 816521432 94 0,04 % 2 237 145 1 423 004
Frende Holding AS 991410325 109 019 1,55 % 42 456 359 12 233 433
Kredittforeningen for Sparebanker 986918930 920 1,84 % 1 101 056 947 600
Langevåg Bygdatun AS 980827224 300 4,90 % 2 003 001 2 003 000
NorgesInvestor Proto AS 812746162 60 000 6,85 % 10 686 000 6 000 000
Norne Securities AS 992881461 304 427 1,65 % 614 943 1 080 569
Spama AS 916148690 122 0,39 % 186 760 13 000
Verd Boligkreditt AS 994322427 106 791 20,34 % 120 166 519 108 440 941
Visa Inc 821083052 87 0,00 % 1 000 041 2 257 296
VN NORGE AS 821083052 233 0,10 % 2 670 597 1 668 696
Div.småposter 306 250 563 685
Sum aksjeposter 282 857 256 207 889 116

 

Inngående beholdning aksjer 01.01.21 260 112 335
Tilgang gjennom året 7 090 290
Avgang gjennom året -132 268
Nedskrivning 0
Verdijustering etter overgang til IFRS (virkelig verdi) 15 786 899
Ny bokført beholdning pr 31.12.21 282 857 256