Note 17

Netto provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter 2021 2020
Garantiprovisjon 4 356 981 4 803 498
Verdipapirformidling og forvaltning
Betalingsformidling 16 258 098 14 370 389
Kredittformidling (prov. Verd og Brage) 13 629 671 12 920 770
Provisjon Forsikringstjenester 6 307 734 6 493 729
Andre gebyrer (leasing, vipps, Norne, bankgebyrer) 8 639 613 7 354 068
Sum provisjonsinntekter 49 192 097 45 942 454
Provisjonskostnader 5 250 763 5 269 802
Netto provisjonsinntekter 43 941 334 40 672 652