Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett økt noe gjennom 2021.

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett økt noe gjennom 2021. Kredittindikatoren (K2) viste en samlet vekst for 2020 på 4, prosent, denne økte gjennom 2021 til 5,1 prosent ved utgangen av desember. For husholdningene var veksten 5,0 prosent ved utgangen av desember 2020, mens tolvmånedersveksten for de ikke finansielle foretakene var 4,9 prosent. Kommuneforvaltningens gjeldsvekst var 5,4 prosent fram til utgangen av desember 2021.

Etter noen år med moderat og stabil vekst i boligmarkedet ble 2020 et år med sterk vekst. Ved slutten av 2021 var tolvmånedersveksten i snitt 5,2 prosent. Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt svært høy.